DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра годівлі, розведення тварин та збереження біорізноманіття >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9623

Название: Кормова база бджільництва Житомирщини
Другие названия: Кормовая база пчеловодства Житомирщины
Feed base of beekeeping of Zhytomyr region
Авторы: Лісогурська, О. В.
Лисогурская, О. В.
Lisohurska, O.
Лісогурська, Д. В.
Лисогурская, Д. В.
Lisohurska, D.
Кривий, М. М.
Кривой, М. Н.
Kryvyi, M.
Фурман, С. В.
Furman, S.
Ключевые слова: кормова база бджільництва
кормовая база пчеловодства
feed base of beekeeping
медоносні угіддя
медоносные угодья
the honey-bearing lands
продуктивність бджолиних сімей
производительность пчелиных семей
the productivity of bee populations
Issue Date: 2019
Издатель: Ужгородський національний університет; Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Библиографическое описание: Кормова база бджільництва Житомирщини / О. Лісогурська, Д. Лісогурська, М. Кривий, С. Фурман // Сучасні аспекти збереження здоров’я людини : зб. пр. ХІІ Міжнар. міждисциплінар. наук.-практ. конф., 12–13 квіт. 2019 р. – Ужгород : УжНУ, 2019. – С. 258–260.
Аннотация: Запорукою високої продуктивності бджолиних сімей є належна кормова база. Встановлено, що в Україні за останні десятиліття вона зазнала значних негативних змін і наразі є потреба у дослідженні стану медоносних угідь, зокрема на Житомирщині, площа якої становить 4,9% (29,83 тис. км2) території України. Тому ми поставили перед собою мету дослідити структуру медоносних угідь Житомирщини. Для дослідження були використані статистичні дані Житомирського обласного управління статистики наявності загальних земельних площ та площ посівів за підсумками сівби під урожай в розрізі районів.
Залогом высокой продуктивности пчелиных семей является надлежащая кормовая база. Установлено, что в Украине за последние десятилетия она претерпела значительные негативные изменения и теперь есть потребность в исследовании состояния медоносных угодий, в том числе на Житомирщине, площадь которой составляет 4,9% (29,83 тыс. км2) территории Украины. Поэтому мы поставили перед собой цель исследовать структуру медоносных угодий Житомирщины. Для исследования были использованы статистические данные Житомирского областного управления статистики наличия общих земельных площадей и площадей посевов по итогам сева под урожай в разрезе районов.
A reliable source of food is the key to the high productivity of bee families. It has been established that in Ukraine in recent decades it has undergone significant negative changes and there is a need to study the condition of honey-bearing lands, in particular in Zhytomyr region, which is 4.9% (29.83 thousand km2) in the territory of Ukraine. Therefore, we set ourselves the goal to explore the structure of honey-bearing lands of Zhytomyr region. For the study, the statistical data of the Zhytomyr Oblast Department of Statistics on the availability of common land and crop area based on the results of crop sowing in the area of the regions were used. It is established that in the Zhytomyr region 89% of the territory is covered with natural melliferous flora, 5 – cultural. A total of 6% of the territory without vegetation. They have no practical significance for beekeeping.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9623
ISBN: 978-617-7333-78-3
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SAZZL_2019_258-260.pdf846,95 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University