DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9634

Название: Екстер’єрний тип і молочна продуктивність корів-первісток різних генотипів поліського типу української чорно-рябої молочної породи
Другие названия: Экстерьерный тип и молочная продуктивность коров-первотелок разных генотипов полесского типа украинской черно-пестрой молочной породы
Exterior type and dairy productivity of first-calves cows of different genotypes of the polissy type of Ukrainian Black-and-White dairy breed
Авторы: Кочук-Ященко, О. А.
Кочук-Ященко, А. А.
Kochuk-Yaschenko, O.
Кобернюк, В. В.
Kobernyuk, V.
Храпчук, І. В.
Храпчук, И. В.
Hrapchuk, I.
Марушко, Н. І.
Марушко, Н. И.
Maryshko, N.
Ключевые слова: порода
breed
генотип
genotype
екстер’єрний тип
экстерьерный тип
exterior type
сила впливу
сила воздействия
force of influence
консолідованість
консолидация
consolidation
молочна продуктивність
молочная продуктивность
dairy productivity
Issue Date: 2017
Издатель: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет; Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України
Библиографическое описание: Екстер’єрний тип і молочна продуктивність корів-первісток різних генотипів поліського типу української чорно-рябої молочної породи / О. А. Кочук-Ященко, В. В. Кобернюк, І. В. Храпчук, Н. І. Марушко // Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23 берез. 2017 р. – Дніпро : ДДАЕУ, 2017. – С. 149–151.
Аннотация: У статті представлені результати впливу частки спадковості голштинської породи на екстер’єрний тип, молочну продуктивність та ступінь коефіцієнта фенотипової консолідації ознак продуктивності та екстер’єру корів української чорно-рябої молочної породи. Наші дослідження свідчать про ефективність подальшого використання на маточному поголів’ї племзаводу високоцінних чистопородних голштинських бугаїв-плідників північно-американської селекції.
В статье представлены результаты влияния доли наследственности голштинской породы на экстерьерный тип, продуктивность и степень коэффициента фенотипической консолидации признаков продуктивности и экстерьера коров украинской черно-пестрой молочной породы. Наши исследования свидетельствуют об эффективности дальнейшего использования на маточном поголовье племзавода высокоценных чистопородных голштинских быков-производителей северо-американской селекции.
The article presents the results of the influence of the part of the heredity of the Holstein breed on the exterior type, milk yield and the degree of phenotype consolidation of the characteristics of the productivity and exterior of the cows of the Ukrainian Black-and-White milk breed. Our studies indicate the effectiveness of further use of high-value pure-breeding Holstein bulls of North American breeding.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9634
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PSHIVPT_2017_149-151.pdf917,75 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University