DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра фізичного виховання >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9650

Название: Використання вправ ЛФК і профілактора Євмінова для розвитку статичної витривалості м’язів з метою профілактики та корекції порушень постави у школярів
Другие названия: Использование упражнений ЛФК и профилактора Евминова для развития статической выносливости мышц с целью профилактики и коррекции нарушений осанки у школьников
Use of therapeutic exercise and Yevmin’s preventive therapist for the development of static endurance of muscles in order to prevent and correct disorders of posture in schoolchildren
Авторы: Плахтій, П. Д.
Плахтий, П. Д.
Plakhtiy, P.
Козак, Є. П.
Kozak, Ye.
Денисовець, А. П.
Денисовец, А. П.
Denysovets, A.
Ключевые слова: опорно-рухомий апарат
опорно-двигательный аппарат
musculoskeletal system
постава
осанка
posture
статична витривалість
статическая выносливость
static endurance
коригуюча гімнастика
корректирующая гимнастика
corrective gymnastics
Issue Date: 2019
Издатель: Житомирський державний університет імені Івана Франка; Полісся
Библиографическое описание: Плахтій П. Д. Використання вправ ЛФК і профілактора Євмінова для розвитку статичної витривалості м’язів з метою профілактики та корекції порушень постави у школярів / П. Д. Плахтій, Є. П. Козак, А. П. Денисовець // Біологічні дослідження – 2019 : зб. наук. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : Полісся, 2019. – С. 393–395.
Аннотация: Актуальність. Окрім загальноприйнятих методів лікування хвороб опорно-рухового апарату, останнім часом все більше уваги приділяється економним, нетрадиційним методам оздоровлення, які дозволяють за відносно короткий проміжок часу, при мінімальних матеріальних затратах, суттєво знизити рівень захворюваності кісткової системи і покращити стан здоров’я дітей, підлітків і дорослих.
Актуальность. Кроме общепринятых методов лечения болезней опорно-двигательного аппарата, в последнее время все больше внимания уделяется экономным, нетрадиционным методам оздоровления, которые позволяют за относительно короткий промежуток времени, при минимальных материальных затратах, существенно снизить уровень заболеваемости костной системы и улучшить состояние здоровья детей, подростков и взрослых.
Topicality. In addition to generally accepted methods of treating diseases of the musculoskeletal system, recently more and more attention has been paid to economical, non-traditional methods of recovery, which allow for a relatively short period of time, with minimal material costs, to significantly reduce the incidence of bone system and improve the health of children, adolescents and adults.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9650
ISBN: 978-966-655-901-5
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
BD_2019_393-395.pdf601,59 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University