DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Права, публічного управління та національної безпеки >
Кафедра правознавства >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9687

Название: Юридична техніка Земельного кодексу УРСР 1970 р. та Земельного кодексу України 2001 р.
Другие названия: The legal technique of the Land Code of the USSR in 1970 and the Land Code of Ukraine 2001
Юридическая техника Земельного кодекса УССР 1970 г. и Земельного кодекса Украины 2001 г.
Авторы: Патлачук, О. В.
Patlachuk, O.
Ключевые слова: юридична техніка
legal technique
юридическая техника
водна ерозія
water erosion
водная эрозия
принципи земельного права
principles of land law
принципы земельного права
Земельний кодекс
Land Code
Земельный кодекс
Issue Date: 2018
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет; О. О. Євенок
Библиографическое описание: Патлачук О. В. Юридична техніка Земельного кодексу УРСР 1970 р. та Земельного кодексу України 2001 р. / О. В. Патлачук // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 квіт. 2018 р. – Житомир : О. О. Євенок, 2018. – C. 277–281.
Аннотация: Актуальність теми дослідження пов’язана з тим, що у ст. 14 Конституції земля визначається як національне багатство України, яке потребує свого особливого захисту. На сьогодні склалась ситуація, коли правопорушення, пов’язані з цим природним ресурсом, стали звичайним явищем. Надійний захист цього природного ресурсу потребує підвищення ефективності та застосовування нових підходів у правовому захисту землі від незаконного захоплення, від вітрової та водної ерозій, від використання, знищення бонітету.
Relevance of the research topic is related to the fact that in Art. 14 of the Constitution, the land is defined as the national wealth of Ukraine, which needs its special protection. Today, the situation has arisen when the offenses related to this natural resource have become commonplace. Reliable protection of this natural resource needs to increase the efficiency and application of new approaches in legal protection of land from unlawful seizure, from wind and water erosion, from the use, destruction of the bonite.
Актуальность темы исследования связана с тем, что в ст. 14 Конституции земля определяется как национальное богатство Украины, которое требует своей особой защиты. На сегодня сложилась ситуация, когда правонарушения, связанные с этим природным ресурсом, стали обычным явлением. Надежную защиту этого природного ресурса требует повышения эффективности и применения новых подходов в правовой защите земли от незаконного захвата, от ветровой и водной эрозий, использования, уничтожения бонитета.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9687
ISBN: 978-617-7703-13-5
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
YTZK_2018_277-281.pdf61,71 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University