DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Науково-інноваційний інститут економіки і агробізнесу >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9949

Название: Economic growth and global food security
Другие названия: Економічне зростання та глобальна продовольча безпека
Авторы: Kovalchuk, O.
Ковальчук, О. Д.
Ключевые слова: еconomic
економіка
food security
продовольча безпека
food
продовольство
Issue Date: 2019
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Kovalchuk O. Economic growth and global food security / O. Kovalchuk // Органічне виробництво і продовольча безпека : [зб. доп. учасн. VII Міжнар. наук.-практ. конф.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – С. 441–443.
Аннотация: The macroeconomic assumptions underlying USDA’s long-term projections show strong yet declining global growth in the near term, led by a gradual decline in developed country growth coupled with sustained growth in developing countries. Real global gross domestic product (GDP) is projected to increase at an average annual rate of 3 percent over 2018–20. This remains the strongest global growth since the post-financial crisis rebound in 2010–11. Long-term global trend growth is expected to be slower than the rates that prevailed during much of the early 2000’s as the continued maturing of China and other emerging markets implies slower developing country growth rates and aging populations lower potential growth in several large developed and developing economies. Real global GDP is projected to grow at an average rate of 2.8 percent per year over the projection period, below the long-term, pre-financial crisis (1980–2007) average of 3.3 percent, although similar to growth rates prevailing in the 1980s and 1990s [3, p.7].
Макроекономічні припущення, що лежать в основі довгострокових прогнозів Міністерства сільського господарства США, показують сильний, але скорочений глобальний ріст у найближчій перспективі, зумовлений поступовим зниженням темпів зростання розвинених країн у поєднанні зі стійким зростанням у країнах, що розвиваються. Прогнозується, що реальний глобальний валовий внутрішній продукт (ВВП) зросте із середньорічною ставкою на 3 відсотки протягом 2018–20 років. Це залишається найсильнішим світовим зростанням після відновлення фінансової кризи у 2010–11 роках. Очікується, що довготривале зростання світової тенденції буде повільнішим, ніж темпи, що панували протягом більшої частини початку 2000-х, оскільки продовжується розвиток Китаю та інших ринків, що розвиваються, що передбачає повільніші темпи зростання країн, що розвиваються, та старіння населення, зниження потенційного зростання в кількох великих країнах, що розвиваються. Реальний світовий ВВП за прогнозний період зростатиме із середнім темпом у 2,8 відсотка на рік, що нижче середнього рівня довгострокової дофінансової кризи (1980–2007 рр.) на 3,3 відсотка, хоча аналогічні темпам зростання, що склалися у 1980-х роках та 1990-ті [3, с.7].
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9949
ISBN: 978-617-7684-18-2
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Organik_2019_441-443.pdf54,41 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University