DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти >
101 – Екологія >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/10959

Название: Проблеми фінансування охорони навколишнього середовища у Житомирській області
Другие названия: Problems of financing environmental protection in Zhytomyr region
Авторы: Забродська, Г. Л.
Zabrodska, G.
Ключевые слова: охорона навколишнього середовища
environmental protection
фінансування
financing
поточні витрати
current expenses
капітальні інвестиції
capital investments
природоохоронні заходи
environmental protection measures
екологічний податок
environmental tax
Issue Date: 2020
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Забродська Г. Л. Проблеми фінансування охорони навколишнього середовища у Житомирській області : кваліфікаційна робота : спец. 101 «Екологія» / Поліський нац. університет, каф. загальної екології ; наук. керівник Р. А. Валерко. – Житомир, 2020. – 32 с.
Аннотация: Кваліфікаційна робота містить результати досліджень, які стосуються фінансуванню охорони навколишнього природного середовища та природоохоронних заходів у Житомирській області. Установлено, що обсяг фінансування охорони довкілля за останні роки різко збільшився, наприклад, у 2019 р. витрати на охорону навколишнього середовища на 183 % збільшились порівняно із 2006 роком. Слід відмітити, що витрати на природоохоронні заходи здійснюються в основному за рахунок поточних витрат, а не капітальних інвестицій. Найбільший відсоток виплат у 2019 році здійснено у м. Житомирі – 28,9 %, найменший – у Брусилівському районі (0,08 %). За видами природоохоронних заходів перші місця займають витрати на очищення зворотних вод та поводження з відходами: 45,7 і 46,7 % відповідно. Екологічний податок – обов’язковий платіж, що сплачується з фактичних обсягів різних викидів, скидів, розміщення відходів у довкіллі. Протягом останніх років спостерігається збільшення сплати екологічного податку у Житомирській області. Так, у 2019 році порівняно із 2010 розмір екоподатку збільшився у 3 рази. Найбільша кількість екологічного податку фактично сплачено за викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря, у тому числі і за викиди двоокису вуглецю, що становило 2244960 грн. Протягом 2019 року до місцевого бюджету, внаслідок сплати екологічного податку, надійшло 7914,53 тис. грн, з яких 25 % належить сільським, селищним, міським радам та ОТГ, а 30 % - до обласного бюджету.
The qualification work contains the results of research related to the financing of environmental protection and environmental measures in the Zhytomyr region. It is established that the volume of financing of environmental protection has increased sharply in recent years, for example, in 2019, expenditures on environmental protection increased by 183% compared to 2006. It should be noted that the cost of environmental measures is carried out mainly through current expenditures, rather than capital investment. The highest percentage of payments in 2019 was made in Zhytomyr - 28.9%, the lowest - in Brusyliv district (0.08%). By types of environmental measures, the first places are occupied by the costs of return water treatment and waste management: 45.7 and 46.7%, respectively. Environmental tax is a mandatory payment paid from the actual amounts of various emissions, discharges, and waste disposal in the environment. In recent years, there has been an increase in the payment of environmental tax in the Zhytomyr region. Thus, in 2019, compared to 2010, the size of the eco-tax increased 3 times. The largest amount of environmental tax was actually paid for emissions of pollutants into the atmosphere, including carbon dioxide emissions, which amounted to 2244960 UAH. During 2019, due to the payment of the environmental tax, the local budget received UAH 7,914.53 thousand, of which 25% belongs to village, settlement, city councils and OTGs, and 30% - to the regional budget.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10959
Appears in Collections:101 – Екологія

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Zabrodska_GL_KR_101_2020.pdf1,3 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University