DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти >
203 – Садівництво та виноградарство >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/11538

Название: Урожайність сортів чорної смородини залежно від ураження антракнозом в умовах Західного Полісся
Другие названия: Yield of black currant varieties depending on anthracnose lesions in Western Polissya
Авторы: Боярчук, Р. В.
Boyarchuk, R.
Ключевые слова: смородина чорна
black currant
урожайність
yield
структура урожаю
yield structure
ступінь ураження
degree of damage
антракноз
anthracnose
окупність
payback
рентабельність
profitability
Issue Date: 2020
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Боярчук Р. В. Урожайність сортів чорної смородини залежно від ураження антракнозом в умовах Західного Полісся : кваліфікаційна робота : спец. 203 «Садівництво та виноградарство» / Поліський нац. ун-т, каф. захисту рослин ; наук. кер. Бакалова А. В. – Житомир, 2020. – 29 с.
Аннотация: В кваліфікаційній роботі наведено оцінку біологічної стійкості районованих сортів смородини чорної проти грибної хвороби. В ході досліджень встановлено, що практично стійких сортів не виявлено, ураження антракнозом становить 6,0 до 88,3 %. Найбільш стійкими сортами смородини чорної виявились сорти Ювілейна Копаня, Козацька, Титанія, де група стійкості становила 1 бал. Застосування біологічно стійких сортів смородини чорної проти хвороби антракноз, забезпечило підвищення урожайності за значного зниження рівня ураженості про що засвідчують дані з структури ягід до трьох грамів. маса сто ягід збільшилась до триста грамів, та один килограм триста п’ять грамів збільшилась з куща маса. Така покращена структура урожаю чорної смородини забезпечує значне підвищення урожаю ягід до півтори тони з гектара. Стійкість сортів смородини чорної характеризує прибавку урожаю ягід до одної тисячі чотириста тон на гектар. За результатами енергетичних розрахунків на різних сортах смородини чорної дають можливість підвищити вміст енергії в прибавці урожаю до дві тисячі вісімсот вісімдесят шість мегаджоулів на гектар. Розрахунки економічних показників свідчать про те, що при вирощуванні стійких районованих сортів смородини чорної проти антракнозу можна, отримати чистого прибутку від 67108 - 88045 грн. /га, при окупності витрат від 5,0 – 6,0 разів. З відповідним рівнем рентабельності, яка складає 638 %.
The qualification work provides an assessment of the biological resistance of zoned varieties of black currant against fungal disease. In the course of research it was established that practically resistant varieties were not found, the lesion of anthracnose is 6.0 to 88.3%. The most stable varieties of black currant were the varieties Jubilee Kopanya, Cossack, Titania, where the resistance group was 1 point. The use of biologically resistant varieties of black currant against the disease of anthracnose, provided a reduction in the level of damage and had a positive effect on the yield structure of black currant berries. The weight of berries increases from 2.0 to 2.7 g. The weight of 100 berries increased from 178-254 g, and the weight of berries from the bush increases to 1.305 kg. This improved structure of black currant yield provides a significant increase in berry yield of 0.2 to 1.4 t / ha. The stability of black currant varieties characterizes the increase in berry yield from 1.0 to 1.4 t / ha. According to the results of energy calculations on different varieties of black currants make it possible to increase the energy content in the increase in yield from 1767 to 2886 mJ. / ha, with an energy efficiency ratio of 1.62 to 1.99 units. Calculations of economic indicators indicate that when growing resistant regionalized varieties of black currant against anthracnose, you can get a net profit of 67108 - 88045 UAH. / ha, at a cost recovery of 5.0 - 6.0 times. With a corresponding level of profitability of 638%.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11538
Appears in Collections:203 – Садівництво та виноградарство

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Boyrchuk_RV_203_2020.pdf594,8 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University