DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти >
207 – Водні біоресурси та аквакультура >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/12307

Название: Моніторинг токсичного впливу іонів важких металів на репродукцію молюсків
Другие названия: Monitoring of the heavy metal ions toxic effects on mollusk reproduction
Авторы: Ковальчук, О. І.
Kovalchuk, O.
Ключевые слова: ставковик озерний
great pond snail
важкі метали
heavy metals
токсичність
toxicity
репродукція
reproduction
синкапсула
cincapsule
тератогенні порушення
teratogenic disturbance
розвиток
evolution
Issue Date: 2021
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Ковальчук О. І. Моніторинг токсичного впливу іонів важких металів на репродукцію молюсків : кваліфікаційна робота : спец. 0207 "Водні біоресурси та аквакультура" / Поліський нац. університет, каф. біоресурсів, аквакультури та природничих наук ; наук. керівник Т. В. Пінкіна. - Житомир, 2021. - 46 с.
Аннотация: У кваліфікаційній роботі розглянуто питання особливостей репродукційних процесів Lymnaeastagnalis за дії важких металів водного середовища. Визначеноповедінкові реакції ставковика озерного в період розмноження (від парування до відкладання синкапсул і народження ювенільних особин), які єчутливимидо середовища, затруєного досліджуваними токсикантами.Встановленотривалість парувань молюсків і частоту їх здійснення. У хронічному дослідіпроведене визначення порушень структурної організації кладок ставковиків, вивчено фізіологію формування синкапсул з особливостями характерної для них будови та обчисленовідсоток частоти появи тератогенних порушеньв розчинах з різними концентраціями іонів важких металів. У токсикологічному експерименті встановлено, що у порівнянні з дорослими молюсками,ембріональні стадії розвитку та ювенільні особинивиявляють значно більшу чутливість до інтоксикації важкими металами. Темпи народження та кількісні характеристики вилуплення ювенільних особинLymnaeastagnalis мають значні відмінності за впливуполютантів різного ступеня токсичності.
The peculiarities of reproductive processes of Lymnaea stagnalis under the heavy metals of the aquatic environment impact is the scope of the present qualification work. The behavioral reactions of the great pond snail during the breeding season (from mating to the deposition of synapse capsules and the birth of juveniles), which are sensitive to the environment poisoned by the studied toxicants, were determined. The duration and frequency of mollusk mating have been found out. We determined the violations of the structural organization of ponds, studied the physiology of synapse capsules with features of their characteristic structure and calculated the percentage of teratogenic disorders in solutions with different concentrations of heavy metal ions under the chronic experiment. It was found in the toxicological experiment that embryonic stages of development and juveniles are much more sensitive to heavy metal intoxication in comparison with adult mollusks. Lymnaea stagnalis juveniles birth rate and quantitative characteristics of hatching are significantly different under the influence of pollutants with varying degrees of toxicity.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/12307
Appears in Collections:207 – Водні біоресурси та аквакультура

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Kovalchyk_O_KR_207_2021.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University