DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти >
211 – Ветеринарна медицина >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13000

Название: Діагностика, лікування та профілактика уролітіазу у котів
Другие названия: Diagnosis, treatment and prevention of urolithiasis in cats
Авторы: Маршук, В. Ю.
Marshuk, V.
Ключевые слова: свійські коти
domestic cats
захворюваність
morbidity
сечові камені
urinary stones
ультрасонографія
ultrasonography
катетеризація
catheterization
цистостомія
cystostomy
профілактика
prevention
Issue Date: 2022
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Маршук В. Ю. Діагностика, лікування та профілактика уролітіазу у котів : кваліф. робота : спец. 211 «Ветеринарна медицина» / Поліський нац. ун-т, каф. нормальної і патологічної морфології, гігієни та експертизи ; наук. кер. Лігоміна І. П. – Житомир, 2022. – 57 с.
Аннотация: Встановлено, що основними етіологічними чинниками розвитку уролітіазу в свійських котів є вік, стать, порода, утримання, незбалансована і нераціональна годівля, гіподинамія, недостатнє надходженням в організм рідини, інфекції сечовивідних шляхів, шлунково-кишкового тракту. Пік захворюваності приходився на весняно-осінній період,серед хворих тварин переважали самці коти. Найчастіше уролітіаз проявлялася віком від 3 до 5 та старші 10 років. Уролітіаз котів клінічно супроводжується, пригніченням, переповненням сечового міхура і його болючістю, розладами сечовипускання та вираженою сечовою колікою. За уролітіазу у котів спостерігаються зміни біохімічних показників крові, сечі. При мікроскопії центрифугату сечі відмічали ряд особливостей за діагностики уролітіазу. Гематурія в більшості випадків супроводжувала струвітний і оксалатний види уролітіазу і мала постренальне походження (ішурію, геморагічний цистит, уретрит). У сироватці крові свійських котів за уролітіазу спостерігається гіперазотемія – зі збільшенням вмісту сечовини та креатиніну. У хворих свійських котів виявилася підвищеною концентрація обох показників: сечовини – у 2,3 рази і креатиніну – в 1,8 разу, це вказує на розвиток гострої ниркової недостатності у частини тварин і супроводжується нападом коліки. Лікувальні заходи за уролітіазу без хірургічного втручання можливе тільки за своєчасного відновлення відтоку сечі та з наступною медикаментозною терапією.
It is established that the main etiological factors of urolithiasis in domestic cats are age, sex, breed, content, unbalanced and irrational feeding, hypodynamia, insufficient fluid intake, urinary tract infections, gastrointestinal tract. The peak incidence occurred in the spring and autumn, among sick animals, male cats predominated. The most common urolithiasis was between 3 and 5 years of age and older. Urolithiasis of cats is clinically accompanied by depression, overflow of the bladder and its pain, urination disorders and severe urinary colic. With urolithiasis in cats there are changes in biochemical parameters of blood and urine. At microscopy of a centrifuge of urine a number of features at diagnosis of urolithiasis were noted. Hematuria in most cases was accompanied by struvite and oxalate types of urolithiasis, and was of postrenal origin (ischuria, hemorrhagic cystitis, urethritis). Hyperazotemia with increased urea and creatinine is observed in the serum of cats with urolithiasis. In sick cats, the concentration of both indicators was increased: urea - 2.3 times and creatinine - 1.8 times, this indicates the development of acute renal failure in some animals and is accompanied by an attack of colic. Treatment of urolithiasis without surgery is possible only with timely restoration of urine outflow and subsequent drug therapy.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/13000
Appears in Collections:211 – Ветеринарна медицина

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Marshuk_VI_KR_211_2022.pdf1,28 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University