DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра мікробіології, фармакології та ветеринарної епідеміології >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13759

Название: Вплив «ЕМ® ПРОБІОТИК для БДЖІЛ» на динаміку тривалості життя бджіл в садковому досліді
Другие названия: Effect of «EM® PROBIOTIC FOR BEES» on the dynamics viability of bee in an entomological cage experiment
Авторы: Лахман, А. Р.
Lakhman, A.
Галатюк, О. Є.
Galatiuk, O.
Романишина, Т. О.
Romanishina, T.
Чирта-Синельник, К. О.
Chirta-Sinelnyk, K.
Бегас, В. Л.
Begas, V.
Зілько, О. Ю.
Zilko, O.
Ключевые слова: зимова генерація бджіл
winter bee generation
ентомологічні садки
entomological cage
бджоли української степової породи
Ukrainian steppe bees
пробіотик
probiotic
життєздатність бджіл
viability of bees
Issue Date: 2021
Издатель: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Библиографическое описание: Вплив «ЕМ® ПРОБІОТИК для БДЖІЛ» на динаміку тривалості життя бджіл в садковому досліді / А. Р. Лахман, О. Є. Галатюк, Т. О. Романишина [та ін.] // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Сер. Вет. науки. – 2021. – Т. 23, №103. – С. 27–34.
Аннотация: На теперішній час, одне з перших місць з виробництва меду серед країн Європи та третє серед всіх країн світу займає Україна. Щороку близько 80 тис. тон меду виробляється в Україні, тому важливим питанням є підтримка здоров'я бджолосімей у належному стані. Використання різних груп препаратів для профілактики хвороб бджіл строго контролюється, наразі, відомими альтернативними засобами до антибіотиків є пробіотики. Мікроорганізми, що входять до складу таких засобів здатні синтезувати ряд вітамінів та амінокислот необхідних для росту та розвитку бджіл, що у свою чергу призводить до активації імунокомпетентних клітин організму комах, що сприяє продовженню тривалості їх життя. Імуномодулююча та імуностимулююча здатність таких добавок «корисних» мікроорганізмів відома, як у ветеринарній, так і в гуманній медицині. Тому використання таких засобів є перспективним у галузі сучасного бджільництва. «ЕМ® ПРОБІОТИК для БДЖІЛ» – біопрепарат, який позитивно впливає на мікробіологічне середовище комах, так як виготовлений на основі Ефективних Мікроорганізмів®. Здатність до впливу даного пробіотику на динаміку тривалості життя бджіл української степової породи в садковому експерименті (in vivo) було основною метою експерименту. Вплив пробіотику на життєздатність бджіл визначали шляхом щоденного аналізу і підрахунку кількості загиблих комах. Дослідження включало поселення бджіл у ентомологічні садки та створення оптимальних умов їх утримання (при температурі +24–+25ºС і вологості повітря 50–70%). Препарат розводили медовою гречаною ситою та розчином цукрового сиропу у концентраціях 5 %; 2,5 %; 1,25 %; контрольні групи бджіл отримувати нативні розчини пробіотику та гречаної медової сити. Аналіз отриманих результатів свідчить про позитивний «ЕМ® ПРОБІОТИК для БДЖІЛ» вплив на тривалість життя робочих бджіл української степової породи зимової генерації у садковому досліді. Зареєстровано сприятливу дію пробіотичного препарату розведеного цукровим сиропом у концентраціях 1,25% – 5% на бджолиний організм, що призводить до збільшенні тривалості їх життя. При розведенні препарату медовою гречаною ситою найдовша тривалість життя комах зареєстрована при концентрації 1,25 % порівняно із контрольною групою бджіл. Коефіцієнт середньої тривалості життя бджіл свідчить про перевагу цукрового сиропу як розчинника для даного пробіотику у порівнянні з гречаною медовою ситою в лабораторних умовах.
At present, Ukraine is one of the first honey producing country in Europe. Around 100 thousand tonnes of honey are produced annually in Ukraine, therefore, maintaining the health of the bee colonies is an important issue. The use of different groups of drugs for the prevention of bee diseases is strictly controlled, now the known alternatives to antibiotics are probiotics. The micro-organisms in these preparats are able to synthesise vitamins and amino acids necessary for the growth and development of bees, which in turn activates the immunocompetent cells of the insects and prolongs their life. The immunomodulatory and immunostimulatory ability of such supplements of «beneficial» microorganisms is known, both in veterinary and human medicine. The use of such remedies is therefore promising in the field of modern beekeeping. «EM® PROBIOTIC FOR BEES» is a biopreparation that positively influences the microbiological environment of insects, as the preparation is based on Effective Microorganisms®. The ability of this probiotic to influence the dynamics of life span of Ukrainian steppe bees in a wooden entomological cage experiment (in vivo) was the main objective of the experiment. The effect of the probiotic on bee viability was determined by daily analysis and counting the number of dead insects. The study involved the settlement of bees in a wooden entomological cages and the creation of optimal conditions for their keeping (at a temperature of +24 – +25 °C and a humidity of 50–70 %). The product was diluted with buckwheat honey syrup solution and sugar syrup solution at concentrations of 5 %; 2.5 %; 1.25 %; control groups of bees received native solutions of the sugar syrup and buckwheat honey syrup. The analysis of the results shows a positive effect of «EM® PROBIOTIC FOR BEES» on the longevity of Ukrainian steppe worker bees of the winter generation in a entomological cage experiment. A beneficial effect of the probiotic product diluted in sugar syrup at concentrations of 1.25 % to 5 % has been detected on the bee organism, which increased their lifespan. When the product was diluted with buckwheat honey syrup, the best longevity of the insects was recorded at a concentration of 1.25 % compared to the control group of bees. The coefficient of average life expectancy of bees indicates the predominance of sugar syrup as a solvent for this probiotic compared to buckwheat honey syrup under laboratory conditions.
URI: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13759
ISSN: 2518-7554
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NVisn_LNUVMB_2020_23_103_27-34.pdf704,32 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University