DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2023, т. 26, № 12 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/15066

Название: The effect of live chlorella suspension on the growth and development of grafted seedlings of Cabernet Sauvignon grapes
Другие названия: Вплив суспензії живої хлорели на ріст і розвиток щеплених саджанців винограду сорту «Каберне Совіньйон»
Авторы: Zelenіanska, N.
Зеленянська, Н. М.
Ishchenko, I.
Іщенко, І. О.
Kundilovska, T.
Кунділовська, Т. А.
Mandych, O.
Мандич, О. М.
Ключевые слова: cuttings
щепи
vegetative organs
вегетативні органи
annual growth
однорічний приріст
root system
коренева система
microalgae Chlorella vulgaris Beijer.
мікроводорість Chlorella vulgaris Bejer.
germanium
германій
Issue Date: 2023
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: The effect of live chlorella suspension on the growth and development of grafted seedlings of Cabernet Sauvignon grapes / N. Zelenіanska, I. Ishchenko, T. Kundilovska, O. Mandych // Scientific Horizons. – 2023. – Vol. 26, No. 12. – P. 32–41.
Аннотация: One of the ways to grow high-quality grafted grape seedlings is to use modern, environmentally friendly biologically active preparations. Today, such preparations include live chlorella suspension. Its use in grape nursery is a new and relevant technological method of growing planting material. The aim of the study was to show the effect of live chlorella suspension on the realization of the biological potential of grapevines, with the subsequent production of high-quality grafted grape seedlings. Field (recording of plant growth and development), laboratory (determination of quantitative and qualitative parameters of plants) and statistical (confirmation of the reliability of the results) research methods were used. The obtained results showed that for soaking rootstock and scion components it is advisable to use the strain Chlorella vulgaris Beijer, dilution 1:5, soaking should be carried out for 72 hours – rootstock components, 18 hours – scion components; for irrigation of grape garden plot it is advisable to use the strain Chlorella vulgaris Beijer. + Ge, dilution 1:5, it was carried out immediately after planting scions and three times during the growing season – in June, July, and August. The use of these strains of live chlorella suspension allowed obtaining a higher yield of standard seedlings from the garden plot, the plants had a well-developed root system and annual growth. Compared to the control, which was water, the total number of roots increased. Plants in these variants were also characterized by increased growth of the aboveground part. Indicators of total and mature growth, which characterize the overall development of grafted grape seedlings, were in the range of 687.1–773.2 cm3 (total growth volume), 337.9–386.6 cm3 (mature growth volume), while 730.1 and 362.6 cm3, respectively, in the control. The records of the output of standard seedlings from the garden plot also showed the advantage of using a suspension of live chlorella (an increase of 19.0–21.0%) compared to water. The above technological methods allow obtaining high-quality grape seedling products and can be a promising alternative for more sustainable and environmentally friendly agricultural methods.
Одним із шляхів вирощування високоякісних щеплених саджанців винограду є використання сучасних, екологічно безпечних біологічно активних препаратів. До таких препаратів сьогодні відносять суспензію живої хлорели. Її застосування у виноградному розсадництві є новим та актуальним технологічним прийомом вирощування садивного матеріалу. Метою роботи було показати вплив суспензії живої хлорели на реалізацію біологічного потенціалу виноградної лози з подальшим одержанням високоякісних щеплених саджанців винограду. У роботі використовували польові (обліки росту та розвитку рослин), лабораторні (визначення кількісних та якісних параметрів рослин) і статистичні (підтвердження достовірності результатів) методи досліджень. Отримані результати показали, що для вимочування підщепних і прищепних компонентів доцільно використовувати штам Chlorella vulgaris Beijer., розведення 1:5, вимочування проводити протягом 72 годин – підщепні компоненти, 18 годин – прищепні компоненти; для поливу виноградної шкілки доцільно використовувати штам Chlorella vulgaris Beijer + Gе, розведення 1:5, його здійснювали одразу після висаджування щеп та тричі протягом вегетації – у червні, липні та серпні. Застосування вказаних штамів суспензії живої хлорели дозволило отримати більший вихід стандартних саджанців зі шкілки, рослини мали добре розвинену кореневу систему та однорічний приріст. Порівняно з контролем, яким слугувала вода, у рослин збільшувалась загальна кількість коренів. Рослини у цих варіантах характеризувалися і посиленим ростом надземної частини. Показники загального та визрілого приросту, які характеризують загальний розвиток щеплених саджанців винограду, знаходилися у межах 687,1–773,2 см3 (об'єм загального приросту), 337,9–386,6 см3 (об'єм визрілого приросту), при 730,1 та 362,6 см3 відповідно у контролі. Обліки виходу стандартних саджанців із шкілки також показали перевагу застосування суспензії живої хлорели (збільшення на 19,0–21,0 %) у порівняні з водою. Наведені технологічні прийоми дозволяють отримувати високоякісну продукцію виноградного розсадництва та можуть бути перспективною альтернативою для більш стійких і екологічно чистих методів ведення сільського господарства.
URI: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/15066
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2023, т. 26, № 12

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2023_26_12_32-41.pdf888,85 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University