DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/8891

Название: Вплив цілей управлінського контролю на систему управління
Другие названия: Влияние целей управленческого контроля на систему управления
Influence of the objectives of management control on the management system
Авторы: Савченко, Н. М.
Савченко, Н. Н.
Savchenko, N.
Савченко, Р. О.
Савченко, Р. А.
Savchenko, R.
Ключевые слова: управлінська діяльність
управленческая деятельность
management activity
управлінський контроль
управленческий контроль
management control
інформація
информация
information
підприємство
предприятие
enterprise
Issue Date: 2017
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Савченко Н. М. Вплив цілей управлінського контролю на систему управління / Н. М. Савченко, Р. О. Савченко // Фінансові інструменти регіонального розвитку : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 10 листоп. 2017 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – С. 76–78.
Аннотация: Інформація системи управлінського контролю супроводжує процес прийняття управлінських рішень. Оскільки контроль є важливою функцією управлінської діяльності, він інтегрований у загальний цикл управління. Наявність достатньої кількості та якості релевантної інформації може суттєво підвищити оперативність та якість прийняття управлінських рішень.
Информация системы управленческого контроля сопровождает процесс принятия управленческих решений. Поскольку контроль является важной функцией управленческой деятельности, он интегрирован в общий цикл управления. Наличие достаточного количества и качества релевантной информации может существенно повысить оперативность и качество принятия управленческих решений.
Information about the system of managerial control accompanies the process of making managerial decisions. Since control is an important function of management activity, it is integrated into the overall management cycle. Availability of sufficient quantity and quality of relevant information can significantly improve the efficiency and quality of management decisions.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8891
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
FIRR_2017_76-78.pdf545,15 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University