DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра годівлі, розведення тварин та збереження біорізноманіття >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9654

Название: Стан галузі бджільництва на Житомирщині
Другие названия: Состояние отрасли пчеловодства на Житомирщине
The state of the beekeeping industry in the Zhytomyr region
Авторы: Лісогурська, О. В.
Лисогурская, О. В.
Lisogurska, О.
Кривий, М. М.
Кривой, М. Н.
Kryvyi, M.
Лісогурська, Д. В.
Лисогурская, Д. В.
Lisohurska, D.
Фурман, С. В.
Furman, S.
Ковальчук, І. В.
Ковальчук, И. В.
Kovalchuk, I.
Дорохов, В. І.
Дорохов, В. И.
Dorokhov, V.
Ключевые слова: бджільництво
пчеловодство
apiculture
бджолина сім’я
пчелиная семья
bee colony
вимирання бджіл
вымирание пчел
extinction of bees
Issue Date: 2019
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет; Житомирський державний університет імені Івана Франка
Библиографическое описание: Стан галузі бджільництва на Житомирщині / О. В. Лісогурська, М. М. Кривий, Д. В. Лісогурська [та ін.] // Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 трав. 2019 р. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – С. 40–44.
Аннотация: Бджільництво, ставши важливою галуззю сільського господарства, водночас залишається невід’ємною частиною живої природи, складовою екології, що потребує уваги й охорони [2, C. 260]. Кілька років тому з’явилася інформація про масове вимирання бджіл. Вперше дана проблема, яка отримала назву «синдром руйнування колоній», була описана в 2006 році американськими бджолярами. Згідно з даними Всесвітнього фонду захисту бджіл з 1961 року кількість бджолиних сімей у США зменшилася удвічі, і щороку вимирає більше 30% бджолиних колоній. У Європі цей показник становить 20%. У Німеччині за останні 50 років кількість бджолиних сімей скоротилася на 75%. Подібна тенденція спостерігається у Франції, Бельгії, Італії, Греції та інших країнах світу [3].
Пчеловодство, став важной отраслью сельского хозяйства, одновременно остается неотъемлемой частью живой природы, составляющей экологии, требует внимания и охраны [2, C. 260]. Несколько лет назад появилась информация о массовом вымирании пчел. Впервые данная проблема, которая получила название «синдром разрушения колоний», была описана в 2006 году американскими пчеловодами. Согласно данным Всемирного фонда защиты пчел с 1961 года количество пчелиных семей в США уменьшилось вдвое, и каждый год вымирает более 30% пчелиных колоний. В Европе этот показатель составляет 20%. В Германии за последние 50 лет количество пчелиных семей сократилась на 75%. Подобная тенденция наблюдается во Франции, Бельгии, Италии, Греции и других странах мира [3].
Beekeeping, becoming an important branch of agriculture, at the same time remains an integral part of wildlife, an integral part of ecology, which needs attention and protection [2, P. 260]. Several years ago there was information about the mass extinction of bees. For the first time this problem, known as the «syndrome of colony destruction», was described in 2006 by American beekeepers. According to the Worldwide Fund for the Protection of Bees since 1961, the number of bee families in the US has halved, and more than 30% of the bee colonies die each year. In Europe, this figure is 20%. In Germany over the past 50 years, the number of bee families has decreased by 75%. A similar trend is observed in France, Belgium, Italy, Greece and other countries of the world [3].
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9654
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PVPPS_2019_40-44.pdf158,05 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University