DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти >
071 – Облік і оподаткування >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/15067

Название: Облік і аналіз видатків бюджетних установ
Другие названия: Accounting and analysis of expenditures of budget institutions
Авторы: Шинальська, І. П.
Shinalska, I.
Ключевые слова: облік
accounting
аналіз
analysis
інформаційне забезпечення
information support, budgetary institutions
бюджетна установа
budgetary institutions
видатки
expenditures
Issue Date: 2023
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Шинальська І. П. Облік і аналіз видатків бюджетних установ : кваліфікаційна робота : спец. 071 «Облік і оподаткування» / Поліський нац. ун-т, каф. бух. обліку, оподаткування та аудиту ; наук. кер. Вітер С. А. – Житомир, 2023. – 41 с.
Аннотация: У кваліфікаційній роботі обґрунтовано теоретичні положення та практичні рекомендації щодо удосконалення обліку та аналізу видатків бюджетних установ. Під час проведеного дослідження було визначено та описано основні завдання стосовно організації обліку, уточнено класифікацію та склад видатків бюджетних установ. У кваліфікаційній роботі були оглянуті основні завдання фінансового аналізу установ державного сектору в цілому, а також аналізу видатків бюджетних установ зокрема. Результати дослідження підтвердили, що обліково-аналітичне забезпечення управління видатками бюджетної установи складається з системи, яка призначена забезпечувати точну та безперервну роботу управлінського персоналу при формуванні необхідної суми видатків. Тому побудова ефективної обліково-аналітичної системи управління основними видатками бюджетної установи неможлива без розробки системи бухгалтерського обліку та її адаптації до потреб діяльності бюджетної установи.
URI: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/15067
Appears in Collections:071 – Облік і оподаткування

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Shynalska_ IP_KR_O_071_2023.pdf682,96 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University